Aleja Krzyżanowskiego 4b/3, 35-329 Rzeszów

Specjalizacje

Kancelaria24 specjalizuje sie w wielu dziedzinach prawa

Prawo gospodarcze

Kancelaria posiada praktyczne kilkuletnie doświadczenie w doradztwie oraz obsłudze sporów sądowych i pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami w tym w obsłudze prawnej spółek...
więcej >>

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W Kancelarii od roku 2011 funkcjonuje wydzielony zespół specjalizujący się w sprawach rodzinnych...
więcej >>

Prawo cywilne

Sporządzamy i opiniujemy umowy, wykluczając zawarte w nich niedozwolone postanowienia umowne, prowadzimy sprawy o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej czy służebności, itd...
więcej >>

Prawo karne i wykroczeń

Sporządzamy pisma procesowe, prywatne akty oskarżenia, wnioski dowodowe, apelacje, kasacje i inne, sporządzamy zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego...
więcej >>

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sporządzamy umowy o zakazie konkurencji , o dzieło, zlecenia i inne, zajmujemy się dochodzeniem roszczeń pracowniczych w tym sprawami o ustalenie stosunku pracy...
więcej >>

Prawo administracyjne

Sporządzamy skargi i odwołania na decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji samorządowej i państwowej, w tym Samorządowe Kolegia Odwoławcze...
więcej >> 

Prawo nieruchomości

Uczestniczymy w procesach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, dokonujemy ich sprawdzenia pod kątem bezpieczeństwa transakcji dla naszych Klientów, w tym prowadzimy ewentualne postępowania...
więcej >>

Mediacje

Wbrew obiegowym opiniom spotkanie u prawnika nie wiąże się tylko z założeniem sporu sądowego celem ochrony swoich praw. Nasza Kancelaria z sukcesem prowadzi mediacje w wielu sprawach , wypracowując korzystne rozwiązania dla obu stron i oszczędzając czas Naszych klientów...
więcej >>

Prawo medyczne, odszkodowania

Prawnicy Kancelarii posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w prawie medycznym i dochodzeniu odszkodowań .Jeżeli jesteś osobą bezpośrednio poszkodowaną w wypadku masz prawo do otrzymania od Ubezpieczyciela bądź sprawcy...
więcej >>