Aleja Krzyżanowskiego 4b/3, 35-329 Rzeszów

Prawo administracyjne

  • sporządzamy skargi i odwołania na decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji samorządowej i państwowej, w tym Samorządowe Kolegia Odwoławcze,
  • prowadzimy sprawy scaleniowe oraz o rozgraniczenia i modernizacje granic, reprezentujemy Klientów w sprawach 500 + przed organami Miasta, Gminy, a na dalszym etapie również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, prowadzimy sprawy dla obywateli Ukrainy mające na celu uzyskanie kart pobytu i zezwoleń czasowych na pobyt, -występujemy w imieniu klienta celem uzyskania stosownych licencji, zezwoleń , koncesji