Aleja Krzyżanowskiego 4b/3, 35-329 Rzeszów

Prawo karne i wykroczeń

  • sporządzamy pisma procesowe, prywatne akty oskarżenia, wnioski dowodowe, apelacje, kasacje i inne,
  • sporządzamy zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego,
  • zażalenia na postanowienia o umorzeniu śledztwa bądź dochodzenia,
  • doradztwo z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego oraz karnego skarbowego,
  • wskazujemy jak dochodzić swoich roszczeń z tytułu doznanej szkody na gruncie prawa karnego.