Aleja Krzyżanowskiego 4b/3, 35-329 Rzeszów

Prawo cywilne

  • sporządzamy i opiniujemy umowy, wykluczając zawarte w nich niedozwolone postanowienia umowne,
  • prowadzimy sprawy o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej czy służebności, itd.
  • sporządzamy stosowne wnioski, sprzeciwy i zażalenia, 
  • kompleksowo poprowadzimy sprawy z zakresu postępowania spadkowego w tym sprawy z zakresu działu spadku, znoszenia współwłasności , zachowku oraz z zakresu niewykonania zobowiązań,
  • prowadzimy z sukcesem sprawy z tzw. polisolokat,