Aleja Krzyżanowskiego 4b/3, 35-329 Rzeszów

Prawo gospodarcze

Kancelaria posiada praktyczne kilkuletnie doświadczenie w doradztwie oraz obsłudze sporów sądowych i pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami w tym w obsłudze prawnej spółek,

w szczególności:

  • zakłada i prowadzi sprawy rejestracyjne spółek, zmiany umów spółek w tym obsługuje procesy związane z łączeniem i przekształcaniem się spółek prawa handlowego, na stałe współpracuje z tłumaczem przysięgłym celem świadczenia w/w usług również dla obywateli Ukrainy,
  • przygotowuje stosowne dokumenty i prowadzi zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • uczestniczy w negocjacjach i sporządzaniu umów, kontraktów, nda, itp
  • propaguje w swych działaniach instytucje mediacji i arbitrażu,
  • posiada czynne doświadczenie na gruncie prawa upadłościowego oaz prawa restrukturyzacyjnego,
  • celem zabezpieczenia interesów swoich klientów na stale współpracuje z doradcą podatkowym.