Aleja Krzyżanowskiego 4b/3, 35-329 Rzeszów

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzamy umowy o zakazie konkurencji , o dzieło, zlecenia i inne,
  • zajmujemy się dochodzeniem roszczeń pracowniczych w tym sprawami o ustalenie stosunku pracy,
  • zaskarżamy decyzje ZUS i KRUS oraz orzeczenia lekarskie wydane przez te organy,
  • w szczególności prowadzimy w oparciu o kilkuletnie doświadczenie sprawy związane z ustaleniem prawa do emerytury w warunkach szczególnych, prawa do rekompensaty z tego tytułu czy też rent z tytułu niezdolności do pracy,
  • specjalizujemy się w zakresie spraw związanych z mobbingiem oraz dyskryminacją, i łączymy skuteczne prowadzenie tych spraw wraz z ewentualną reprezentacją na gruncie postępowania karnego,
  • prowadzimy doradztwo w zakresie uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem tj. prawo do zasiłku macierzyńskiego, urlopy wychowawcze , tacierzyńskie itp.