Get Adobe Flash player

Adwokat RzeszówWindykacja należności rzeszówPrawnik Rzeszów

 

 • Oferujemy najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania za doznane wskutek wypadku obrażenia ciała oraz w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu śmierci osoby bliskiej.
 •  

 • Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań, a także reprezentujemy interesy naszego Klienta przed Rzecznikiem Praw Ubezpieczeniowych.
 •  

 • Zapewniamy pełną ochrona prawną osoby poszkodowanej w wypadku już od momentu zaistnienia samego zdarzenia. Aktywnie uczestniczymy na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.
 •  

 • Dbamy o interesy Naszego klienta – kierując za jego uprzednią zgodą – sprawy odszkodowawcze na drogę postępowania sądowego, by wywalczyć należne mu zadośćuczynienie czy rentę.

 •  

Jeżeli jesteś osobą bezpośrednio poszkodowaną w wypadku masz prawo do otrzymania od Ubezpieczyciela bądź sprawcy wypadku min.:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zwrotu wszelkich kosztów w tym min.:
 • kosztów wydatkowanych na leczenie /zakup środków farmakologicznych, sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego/
 • kosztów dojazdu Twoich bliskich do szpitala celem odwiedzin,
 • kosztów dojazdów na wizyty lekarskie,
 • zwrotu kosztów utraconego dochodu,
 • zwrotu kosztów opieki osób trzecich,
 • zwrotu kosztów zniszczonych w zdarzeniu rzeczy;

a nadto:

 • wypłaty odpowiedniej kwoty na przekwalifikowanie do nowego zawodu,

  renty z tytułu zwiększonych potrzeb;

Jeżeli na skutek wypadku utraciłeś bliską Ci osobę masz prawo min. do:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu jej śmierci,
 • odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej,
 • renty alimentacyjnej jeżeli na zmarłym ciążył względem Ciebie obowiązek alimentacyjny,
 • renty rodzinnej z ZUS,
 • zwrotu kosztów pogrzebu niezależnie od wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS/KRUS,
 • zwrotu kosztów wydatkowanych na leczenie osoby zmarłej bezpośrednio po wypadku;

 

Tagi: odszkodowania Rzeszów, odszkodowanie powypadkowe Rzeszów, zadośćuczynienie, dochodzenie odszkodowań Rzeszów, kancelaria, odszkodowania komunikacyjne Rzeszów, odszkodowania po wypadku.